Make your own free website on Tripod.com

Tương Ngộ 

Chúng ḿnh hai đứa chị em
Làm dâu binh chủng một thời vang danh
Mũ xanh lính chiến bốn vùng
Anh hùng một thuở cộng quân kinh hoàng
Nhưng rồi vận nước đổi thay
Chị em chia cách hai mươi năm ngoài
Ngờ đâu lưu lạc xứ người
Cali nắng ấm chúng ḿnh gặp nhau
Mừng vui em chị tương phùng
Tóc xanh điểm trắng má hồng vẫn tươi
Mừng cho con cháu ấm êm
Nên danh nên phận rỡ ràng Mẹ Cha
Nhiều điều tâm sự hàn huyên
Th́ giờ ngắn ngủi biết bao cho vừa
Thôi th́ hội ngộ cũng mừng
Giữ ǵn tráng kiện thảnh thơi tuổi chiều.

(Thân tặng ông bà Tôn Thất Soạn)

TN. July 03/2003