Make your own free website on Tripod.com

Tripod - Network Membership

 

 

Ðây là chương trình miễn phí do Tripod hỗ trợ. Tripod sẽ cho quý vị 20MB free để quý vị có thể đưa web page(s) lên Internet cho TH (Thiên Hạ) xem cho sáng mắt mà chẳng tốn một xu ten nào cả!

 

Cách thức gia nhập (join) vào Tripod.

 

1.     Click vào www.tripod.com và click vào Sign Me Up! >> butoon.

 

 

Quý vị sẽ thấy screen như sau xuất hiện

 

 

2.     Nếu quý vị muốn xài xộp bằng cách trả tiền hàng tháng, quý vị có thể chọn tùy theo sự mong muốn. Còn như quý vị không muốn chi phí bừa bải, quý vị chọn FREE và click vào Continue butoon. Quý vị sẽ thấy screen như sau xuất hiện.

 

 

 

 

3.     Quý vị điền vào những phần Red rồi click vào I Agree butoon. Sau đó quý vị sẽ nhận được Confirmation từ Tripod.

4.     Welcome! Quý vị vào World Wide Web and have a fun!!!

 

Lưu ý: Khi quý vị create a new member name, nên chọn ngắn và dể nhớ. Ví dụ: saigon, cantho, trieuphong … (case sensitive). Xin đề nghị nên dùng chữ dính liền với nhau. Nếu quý vị dùng quá 20MB và cần thêm disk storage(s), quý vị không cần lo lắng ăn không ngon, ngủ không được! Ðã có thuốc trị mà không cần trả một xu nào! Create thêm member name mới with a suffix (ví dụ.: saigon1, saigon2…) là xong và dùng hyperlink để link vào member name mới.

 

 

Xin click vào Cách thức làm Web page để tìm hiểu thêm!