Make your own free website on Tripod.com

Trả Ta Sng Ni

Sng su nước chảy mun đời
Tuổi người Trời đ đinh rồi thời gian
Từ khi non nước điu tn
Mang thn lưu xứ lng man mc buồn
Thu, Đng cy l thay mu
Lng sầu non nước mun đời khng phai
Gẫm đi gẫm lạị thng ngy
Trng mong chim n mang về ma Xun
Buồn thay tuổi đ xế chiều
Chẳng ai đi lại ni sng cho mnh
By giờ vẫn đợi vẫn trng
Trả ta sng ni ước mơ cuối đời

Dec/26/2002 

TN.