Make your own free website on Tripod.com

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

(Kính tặng các chiến sĩ QLVNCH)


Tôi hãnh diện một đội quân hùng mạnh
Hàng triệu người binh sĩ - đã lừng danh
Đoàn quân ta - bao chí khí quân hành
Nguyện thấm máu tô màu cờ tổ quốc!

Khe Sanh, Tri Thiên, Kontum, An Lộc...
Từ đồng bằng sông Cửu đến Cao nguyên
Chí quật cường làm rạng giống Rồng Tiên
Việt Nam sử - ghi từng trang oanh liệt!

Chiến Sĩ Cộng Hoà - đoàn quân bách chiến
Nay sa chân - phản bội bởi đồng minh!
Bán đứng Miền Nam - để Cộng lộng hành
Làm cho đất nước đọa đày, tan tác...

Ôi, cay đắng! Lũ giặc Hồ ngu xuẩn
Đày đọa dân - bằng chủ thuyết ngoại lai
Biến Quê hương thành địa ngục đêm dài
Dân oán khổ - sống kiếp đời trâu ngựa!

Nay vận nước đã bắt đầu chuyển hóa
Cả trong, ngoài nước Việt đã vùng lên
Thái Bình, Xuân Lộc, Nam Cali... vang rền
Hào khí ngất trời - Việt Nam anh dũng!

Quân Lực Cộng Hoà sẵn sàng tay súng
Cùng toàn dân thề giải cứu Quê Hương
Thề đập tan loài quỉ đỏ ngông cuồng
Thề dựng nước Việt nam Tự Do, Dân Chủ

Với lòng thành xin các anh khắc nhớ
Nợ máu xương ta phải gắng chu toàn
Vì Non Sông - Vì Tổ Quốc lầm than
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bất diệt!!!

Phạm Hoài Việt