Make your own free website on Tripod.com

 

 

Xun Buồn

Chẳng cần đếm mấy ma Xun
Xun về đất khch, gợi niềm Xun xưa
Go Xun nh-nhẹ đong-đưa
Cũng Đo cũng Cc, nở khoe sắc mu
Đu đu cũng mứt, cũng dưa
Cũng phong b đỏ, cũng nhiều mu hoa
Hoa Mai, tuy cũng mu vng
Gọi Mai chiếu thủy, cnh vng li-ti
Qu huơng tấp-nập chợ xun
Ta đy lạc-lng ở vng trời xa
Lng thm man-mc, buồn buồn
Bởi v Xun chẳng ở miền qu ta.

Tuyết-Nga