Make your own free website on Tripod.com

Nhớ qu hương

Trăm năm qu hương, trăng vẫn sng
Tuổi đời c biết được trăm năm?
Qu hương ơi! ta thương nhớ lắm !
Nhớ từng hng cy, h phố vắng
Nhớ gnh hng rong, dn ngho kh
Nhớ lủy tre xanh, bờ đ nhỏ
Nhớ dng sng con quanh trong xm
Nhớ chic thuyền nan đưa đn khch
Nhớ chiếc xe b chầm-chậm đi
Nhớ đn trẻ thơ vươn to mắt
Đứng lặng nhn xe vụt thong qua
Ta nhớ...nhớ thật nhiều ci nhớ
Đ lu rồi từ thuở ly-hương
Nợ o cơm lưu vong vất-vả
Canh-cnh hng con trẻ tương lai
Giờ đy, đu đ đ an-bi
Ngồi nghĩ lại tuổi đời xế bng
Nặng-nề thm, bổn phận chất-chồng
Nhưng qu hương đ, ta trở lại
D chẳng biết khi no m thi !
Nhưng ta quyết c ngy thấy lại
Qu hương ngho, đất nước Việt Nam.

TN