Make your own free website on Tripod.com

 

Lời Hải Đăng

Một mnh lặng lẽ ngoi khơi ,
Quản chi mưa gi trời thay đổi ma .
Đm đm Em ngắm my ngn ,
Trăng soi bng nước, sao rơi cuối trời .
Mặc cho vật đổi sao dời ,
m thầm lặng lẽ lm trn phận Em .
Giữ cho tu lặng, thuyền m ,
Khng va khng đụng đ cồn ẩn su .
Mỗi ngy tu lớn tu con ,
Chạy qua chạy lại, lặng nhn ngắm Em .
Ai nhn ai ngắm mặc ai ,
Biển m hay c bo bng cuồng phong ?
Th Em vẫn đứng nơi đy ,
Trời cao biển rộng cũng ta một mnh .
Ngy đm vẹn giữ thanh danh ,
V đời đ đặt Em l Hải Đăng .

Tuyết Nga, June-09-04