Make your own free website on Tripod.com

Ước được lm cnh chim Trời
Nhớ người Chiến-Sĩ
Nhớ về Yn-Bi
Đấp mộ chồng
Một kiếp l
V Cờ
Mưa đm
Đi tm một nửa...
Chiến-Sĩ V-Danh
Tương ngộ
Nỗi lo u
Biết ra sao ngy sau...
Cho những ai cn Mẹ
Trăng mờ bn suối
QLVNCH
Tưởng niệm người Chiến-Sĩ
Mu o hoa-rừng
Nhớ trường o-Tm
Tnh anh em
Nhớ hoa sim tm
Nhớ trường cũ (Petrus K)
Đon Cọp-Biển
Tiếng chung cha
Cọp-Biển đa ti
Đồ đệ Chu-Văn-An
Bơ vơ
Một chuyến vượt bin
Đm cuối cng
Cầu nguyện
Ngậm ngi
Một thuở no
Qua ph
Trả ta sng ni
Khuyn con
Chc đầu xun
Thương người em t

Tho