Make your own free website on Tripod.com

Một Kiếp L

Lặng nhn l a vng rơi
Đếm thầm l một l hai la cnh
Thương thay cho kiếp l vng
Từ khi l mọc đến xanh trn cnh
Nắng mưa trải biết bao lần
Bo to gi mạnh đong đưa trn cnh
Gi đưa theo thng với ngy
L to xanh mướt lm d bng my
Nắng trưa lm mt gốc cy
Trẻ gi thư thả họp ngồi nghỉ ngơi
Gi đưa ngy thng qua mau 
Mưa thu lc-đc gi rung rinh cnh
C khi l cũng gip đời
Cứu nguy bịnh tật ấm no cho người
Gẵm suy một kiếp l cy
Cũng lm lợi ch cho người trần gian
Nhưng đời kiếp l khng di !
Xun qua H đến Thu về a phai
Phũ phng lạnh gi trời Đng
L vng rơi rụng muc thnh đất phn.

Tuyết-Nga
" Ma Thu Cali 2000 "