Make your own free website on Tripod.com

 

Plaisir d’Amour

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre aimant...

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Je t’aimerai, me répétait Sylvie;
L’eau coule encore, elle a changé pourtant !

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Jean Pierre Claris De Florian
1755-1794

 
Thú Yêu Thương

Cuộc t́nh vui chỉ kéo dài trong khoảnh-khắc,
Cuộc t́nh buồn dai-dẳng cả đời tôi.

Tôi đả bỏ tất cả v́ nàng Sylvie phản-bội,
Nàng bỏ tôi và có người yêu khác...

Cuộc t́nh vui chỉ kéo dài trong khoảnh-khắc,
Cuộc t́nh buồn dai-dẳng cả đời tôi.

Dù bao lâu nước sẽ chảy êm-đềm
Đến con suối nhỏ bao quanh cánh đồng cỏ,

Sylvie thường nói với tôi, Em sẽ măi yêu anh;
Nhưng nước vẫn chảy, ḷng nàng đă dễ-dàng thay đổi !

Cuộc t́nh vui chỉ kéo dài trong khoảnh-khắc,
Cuộc t́nh buồn dai-dẳng cả đời tôi.

( Dịch theo thơ tự-do ). MC