Make your own free website on Tripod.com

Lighthouse On The Shore

*I was like a ship
Lost without direction
Guided by the wind
Lost without affection
*Never knew where I was goin
Just drifted mile after mile
Never had a reason to stay
Until I saw your smile .
*You sailed into my life
Like a kite upon the wind
And took away those lonely nights
As you became my friend .
*Never thought that this could happen
To find what I was wishin for
But now I know its you
The lighthouse on the shore .
*Well now what you ve done to me
Is like no other one before
Cause youve become the truth
Like a litghhouse on the shore .
*Youve found me when I was lost
And someone who was gonna drown
And you pulled me out of the storm
Like a lighthouse on the shore .

Poem & Song of Steve Kilpatrick & Larry Sims

Ngọn Hải Đăng

*Em như con tu trn biển cả
Sng nhấp nh tri nổi bềnh bồng
Gi cuốn đi phương no chẳng biết
Mất hướng đi mất cả tnh nồng .
*Chẳng hề biết Em đến nơi đu
Từng dậm theo từng dậm thả tri
Khng hiểu bến no Em sẽ đậu
Đến khi thấy Anh nở nụ cười .
*V Anh đ đi qua đời Em
Như cnh diều bay theo gi cuốn
Xo đi những đm di buồn tẽ
Anh đ l người Em ước muốn .
*Khng bao giờ nghĩ điều đ đến
Tm được người Em hằng yu mến
By giờ người ấy chnh l Anh
Ngọn Hải Đăng bn bờ biển rộng .
*Anh đ cho Em điều mong ước
Như chẳng bao giờ đ cho ai
Anh thật sự người Em tm mi
Bỡi v Anh l Ngọn Hải Đăng .
*Anh cứu Em giữa đời lạc lng
Như kẻ đắm chm trong biển mặn
Anh vớt Em trong cơn bo tố
Bởi v Anh l Ngọn Hải Đăng .

Phỏng dịch theo văn xui. MC