Make your own free website on Tripod.com

Mignonne !

*Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait dclose
Sa robe de pourpre au soleil ,
point perdu cette vespre ,
Les plis de sa robe pourpre,
Et son teint au vtre pareil .
*Las ! voyez comme en peu d'espace ,
Mignonne, elle a dessus la place ,
Las ! las ! ses beauts laiss choir !
vraiment martre Nature ,
Puisqu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusqu au soir !
*Donc, si vous me croyez, mignonne ,
Tandis que votre ge fleuronne
En sa plus verte nouveaut ,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beaut .

Ronsard 1524-1585

 

C B Nhỏ !

*Ny c b nhỏ xinh xinh,
Hy cng ti đến xem đo hoa hồng
Dưới nh bnh minh nở thắm tươi ,
Từ xa, những cnh hoa tm rực rỡ
Tựa như chiếc o xinh em mặc
V tươi mt như ln da em mượt m .
*Nhưng than i !
Em biết chăng? như trong khoảnh khắc ,
Sắc đẹp của hoa đ a phai !
V luật Tạo ho khắc nghiệt
Nn đời hoa chỉ sớm nở tối tn !
*Vậy, em hy nghe anh khuyn bảo,
Thời trẻ trung em trn đầy mộng đẹp
Của thuở thanh xun đẹp nhứt cuộc đời ,
Em hy trọn hưởng tuổi thơ,
Kẻo như đo hoa hồng nầy,
Tuổi chiều sẽ lấy mất nt đẹp tuyệt vời của em !!! .

Phỏng dịch theo văn xui. MC