Make your own free website on Tripod.com

 
Colchiques dAutomne

Colchiques dans les prs fleurissent, fleurissent,
Colchiques dans les prs : c'est la fin de l't.
La feuille d'automne emporte par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Chtaignes dans les bois se fendent, se fendent,
Chtaignes dans les bois se fendent sous les pas.
La feuille d'automne emporte par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant

Nuages dans le ciel stirent, stirent
Nuages dans le ciel stirent comme une aile
La feuille dautomne empore par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant .

Et ce chant dans mon coeur murmure, murmure ,
Et ce chant dans mon coeur appelle le bonheur .
La feuille dautomne emporte par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant .

 
Hoa Ma Thu

Hoa ma Thu đang nở v nở rộ trn đồng cỏ ,
Hoa Thu trn cnh đồng : bo hiệu ma H đ qua .
Chiếc l ma Thu rơi rụng cuốn theo chiều gi
Xoy quanh vng trn nhn buồn hiu quạnh !

Những tri dẻ nứt v nứt nẻ trong rừng cy
Nằm rải rc dưới những bước chn đi m thầm .
Chiếc l ma Thu bay đi, xui theo gi cuốn
Xoy quanh vng trn nhn buồn thật buồn !

Những đm my bay qua v bay cao
Như chiếc cnh trn bầu trời mu xanh xm
Chiếc l ma Thu bị gi cuốn bay nhanh
Xoy quanh vng trn nhn buồn hiu quạnh !

V tiếng ht khe khẻ, th thầm trong tm ti ,
Như mang đến cho ti một niềm vui hạnh phc .
Chiếc l ma Thu bị gi cuốn bay tri
Xoy quanh vng trn nhn buồn thật buồn !.

Dịch văn xui. MC


 
<BGSOUND src="colchiqu.mid">