Make your own free website on Tripod.com

 

Le Bonheur de ce monde

Avoir une maison commode, prope et belle,
Un jardin tapissé d’espaliers odorans,
Des fruits, d’excellent vin, peu de train, peu d’enfans,
Posséder seul, sans bruit, une femme fidèle.
---
N’avoir dettes, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n’espérer rien des Grands,
Règler tous ses desseins sur un just modèle.
---
Vivre avecque franchise et sans ambition,
S’adonner sans scrupule à la dévotion,
Domter ses passions, les rendre obéissantes.
---
Conserver l’esprit libre , et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C’est attendre chez soi bien doucement la mort.

Christophe PLATIN
“1520-1589”


 
Hạnh Phúc Trên Cơi Đời

Làm chủ một mái nhà xinh-xắn, tiện-nghi,
Với một mảnh vườn đầy hoa thơm-ngát,
Có quả tươi, có rượu ngon, ít trẻ con, không xe cộ ồn ào,
Sống âm-thầm với người vợ chung-thủy
***
Không nợ-nần, t́nh-si, kiện-tụng, không thù-hận,
Không phải nhịn nhục, chia sớt với họ hàng,
Vui cảnh thanh-bần, không thèm khát cao-sang,
Chỉ ước mơ những ǵ vừa phải.
***
Sống thành-thật, không cao-vọng,
Thành-tâm tín ngưỡng tuyệt-vời,
Chế-ngự những đam-mê hèn thấp.
***
Giữ tinh thần tự do, để suy-gẫm sâu xa,
Đọc kinh cầu nguyện, trau-dồi tư-tưởng
Đấy là lặng-lẻ vui sống, chờ ngày tử-biệt.

( Dịch đại-cương theo văn xuơi ). MC