Make your own free website on Tripod.com
Besame mucho

*Besame, besame mucho
Cette chanson d'autrefois je la chante pour toi
Besame, besame mucho
Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas
*On l'a chant dans les rues
Sous des cieux inconnus et dans toute la France
On la croyait oublie
Et pour mieux nous aimer, voil qu'elle recommence
*Besame, besame mucho
Si dans un autre pays a veut dire "embarrasse-moi"
Besame, besame mucho
Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi.
*On ne demande l'amour
Ni serment de toujours ni des corps fantastiques
Pour nous aimer il nous faut simplement
Quelques mots qui vont sur la musique
*Besame, besame mucho
Si dans un autre pays a veut dire "embarrasse-moi"
Besame, besame mucho
Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi

Dalida


 

Hy yu nhau thật nhiều

* Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Bi ca nầy Anh ht Em nghe từ thuở xa xưa
Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Như một chuyện tnh khng bao giờ chấm dứt
* Anh đ ht bi ca nầy trn cc phố phường
Dưới những khung trời xa lạ v khắp cc nẽo đường Việt Nam
Anh tưởng rằng bi ca nầy đ đi vo qun lng
V để chng ta yu nhau hơn, hy bắt đầu ht lại Em nh
* Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Anh sẽ cảm thấy ưu phiền nếu Anh xa Em
Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Anh muốn ht bi ca nầy với Em trọn đời .
* Anh khng đi hỏi nơi tnh yu
Một lời thề hay những thn hnh tuyệt mỹ
Để mi mi yu nhau chng ta chỉ cần
Vi lời ni yu đương trong khc nhạc tnh
* Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Anh sẽ cảm thấy ưu phiền nếu Em xa Anh
Hy yu nhau, yu nhau thật nhiều
Anh muốn ht bi ca nầy với Em trọn đời .

Phỏng dịch theo bản nhạc Php. MC