Make your own free website on Tripod.com
CaoXuanHuy.JPG (22750 bytes)
.

Cao Xun Huy
Qu nội Bắc Ninh. i lnh 2.1968.  Bị bắt lm t binh 3.1975.  Vượt biển 12.1982. ến Mỹ 10.1983

Tc phẩm đ xuất bản:

  • Thng Ba Gy Sng (hồi k -Văn Khoa 1986)

rulec.gif (325 bytes)

để được sống trọn đời binh nghiệp
hy đu mnh ngược pha thời gian
bước anh dũng qua từng hoi niệm
dẫu thng ba gy sng tan hng


Phan Ni Tấn

đ con lực lưỡng sao gy sng
ru vễnh thoảng khi vuốt một mnh
đỉnh đầu ruồi rn ngắm cho trng
ổn hay khng, đu lẽ nn thinh ?


Nguyễn Mạnh Trinh