Make your own free website on Tripod.com

 

NHỚ TRƯỜNG

Xa trường học mấy mươi năm lẻ
Biết bao giờ viếng lại trường xưa
Gia-Long hỡi ta hằng tưởng nhớ
Trường nữ-sinh lừng-lẫy một thời
Rèn-luyện dạy đủ môn cần-thiết
Cho ra đời nhiều bậc nữ-lưu
Ôi Gia-long khuôn vàng thước ngọc
Tiếng thơm vang khắp chốn mọi miền
Giờ nay đă ch́m vào dĩ-văng
Gia-long hỡi trường xưa thân-ái
Cuộc đổi đời thay họ đổi tên
Ta cũng phải ra người viễn-xứ
Tóc ta xanh nay cũng đổi màu
Ḷng lữ-thứ nhớ về ngày cũ
Mái trường xưa in đậm trong ḷng
 

Tuyết Nga
(Trích trong tập thơ Áo Tím Gia-Long)