Make your own free website on Tripod.com

Nhớ Hoa Sim Tm

Tri plum tm nhớ hoa sim tm
Mu tm nầy gợi nhớ qu hương
Ngy xưa lc anh đi chinh chiến
Kể chuyện rằng đồi ni hoa sim
Hoa sim tm ci trn nn lnh
Tri sim rừng lt dạ chiến binh
Đồi sim cũng l nơi anh ngủ
Lc đm về thoang thoảng hoa sim
Sng ra đnh giặc cũng đồi sim
Đồi sim tm chn anh in dấu
Ngắt một cnh dnh để tặng em
Hoa sim tm l qu của lnh
Ngắt một cnh l cả đồi sim
Tặng em cả rừng đồi sim tm 
Để nhớ anh những bước qun hnh
V hoa đ cũng ấm lng chinh phụ 

Thời gian thắm thot tựa thoi đưa
Thong đ hai mươi năm c lẻ
Hm nay lưu lạc ở xứ người
Tnh cờ thấy được vườn plum tm
Gợi đến lng ta những thuở no
Ước mơ đất nước sớm yn lnh
Ta trở lại viếng đồi sim tm


H 91
Kỷ niệm một thời ho hng của chiến sỉ TQLCVN
Tuyết-Nga

<BGSOUND SRC="chuyenhoasim.mid">