Make your own free website on Tripod.com

Vơ-công Nhất & Nhị-Dương-Chỉ

 

Thưa quư vị,

 

Gửi thư qua Internet (E-mail) đă là một phương-tiện truyền-thông tiện-lợi tới bất cứ nơi nào trên thế-giới trong khoảnh-khắc, và nhất là không tốn tiền bưu-phí (tem-c̣).

Nếu qúy vị gơ e-mail bằng English (không có dấu) th́ không có ǵ đáng nói.  Tuy-nhiên nếu quư vị gơ e-mail bằng chữ Việt th́ sẽ gặp trở-ngại chút-đỉnh trong vấn-đề bỏ dấu vào các chữ tương-ứng để người nhận hiểu đúng những ǵ ḿnh muốn nói.

Bởi v́ nếu một e-mail không có dấu, có thể khiến người đọc hiểu nhầm, gây nhiều tai hại.

Thí dụ câu sau đây “Cô Điềm cạo lông Lợn (heo) trước khi đem bán”. 

Nếu không có dấu th́ có thể khiến quư vị suy-nghĩ một nghĩa bậy bạ nào đó: “Co Diem cao long lon truoc khi dem ban”

Do đó đă có nhiều nhóm chuyên-gia khảo-cứu vấn-đề kể trên và đưa ra vài nhu-liệu (softwares) để mọi người có thể gơ chữ Việt có dấu như Unicode, Unikey, VIQR, VietNet, VNI, VPS ....

Trong phạm-vi hiểu biết và giới-hạn của đề tài này, Dalat chỉ xin phép mạn-bàn đến một vài môn vơ-công thông-dụng nhất trên chốn giang-hồ mà thôi.

 

NHẤT-DƯƠNG CHỈ.

Được đặt tên Nhất-Dương-chỉ là v́ qúy vị chỉ cần xử dụng MỘT ngón tay để vừa gơ chữ và dấu :

1. Trong suốt năm vừa qua nhóm chủ-trương của Diễn-Đàn CQN-TQLC đă cổ-động và hướng-dẫn qúy-vị cách gơ Unicode dựa theo kết quả sau những nghiên-cứu của nhóm chuyên-gia VPS (Vietnamese Professional Society).

Mặc dù Unicode của họ được cho download miễn-phí.  Nhưng vấn đề downloading hơi phức-tạp một chút, nên nhiều người chán nản, không muốn thử, nên chỉ đứng ngoài ngó chơi thôi, chứ không chịu tập-luyện. 

Nếu quư vị thay đổi ư-kiến chịu tập-luyện món Nhất-Dương chỉ này, xin quư vị click vào ==> "Cách sử dụng Unicode cho tiếng Việt"

 

2. Cách dây vài tháng, công-ty VNI đă giản-dị hóa cách cài-đặt và cho ra Software VNI-2003 có thể giúp người mua gơ được chữ Việt giống như Unicode, nhưng người xử dụng phải trả khoảng $250/package.

 

NHỊ-DƯƠNG-CHỈ.

Người ta thường gọi phương pháp này là VIQR hay Vietnet.

Đây là một cách gơ chữ Việt có dấu đă được xử-dụng một cách rất THÔNG-DỤNG qua sự truyền-thụ bằng miệng giữa bạn bè từ vài năm nay.  Có thể nói rằng 95% các diễn-đàn của người Việt xử dụng VIQR.

Tuy-nhiên muốn xử-dụng cách này, qúy vị phải xử dụng tới HAI ngón tay để gơ vài dấu nào đó (để ấn vào [ Shift ] trước khi gơ các dấu (~ , (, ?, ^ ).

Môn vơ-công này được chúng tôi gọi là NHỊ Dương-chỉ cũng v́ lư do đó.

Phương-pháp này không cần download nhu-liệu (software) nào cả mà dùng ngay những chữ và KƯ-HIỆU đă có sẵn  trên bàn gơ (Keyboard).(Không phải là những dấu của VNI)

Cách bỏ dấu cho mỗi chữ cũng đơn-giản và dễ nhớ như sau đây:

 

DẤU SẮC          ( ' )  ---> Nằm ở bên TRÁI của key [Enter]

DẤU HUYỀN    ( ` )   --> Nằm ở tận cùng bên trái, ngay dưới key [ESC]

DẤU HỎI          ( ? )   --> Ngón tay trái nhấn vào [Shift] key, ngón tay phải gơ vào Question Mark.

DẤU NGĂ         (~ )  ---> Ngón tay trái nhấn vào [Shift] key, ngón tay phải gơ vào ( ~ ), nằm ngay bên dưới  [Esc] key.

DẤU NẶNG      ( . )   ---> Là dấu chấm câu nằm ngay trên [ Alt] key (bên phaỉ)

DẤU  ă              ( ( )    ---> Ngón tay trái nhấn vào [Shift] key, ngón tay phải gơ vào  số 9

DẤU  â              ( ^ )   ---> Ngón tay trái nhấn vào [Shift] key, ngón tay phải gơ vào số 6

DẤU  Ư            ( + )   ---> Ngón tay trái nhấn vào [Shift] key, ngón tay phải gơ vào dấu ( + )

CHỮ Đ                       ---> Đánh hai lần (double) chữ D.

 

Tất cả những dấu kể trên đều dùng những Bytes có sẵn dành cho những chữ trên keyboard.  (Ghi-chú: Dấu được hiện ra theo sau chữ, chứ không nằm trên đầu chữ như Unicode được).

Những người nhận nếu có WebEye đều có thể đọc được thoải-mái như đọc báo vậy.

 

Bài tập thực-hành:

Chiều nay sẽ gặp nhau ở tiệm cà-phê

sẽ được gơ như sau:

Chie^`u nay se~ ga(.p nhau o+? tie^.m ca`-phe^.

   

Vài nguyên-tắc giản-dị:

 

1. Dấu luôn luôn đúng ngay đằng sau nguyên âm (a,e,i,o,u)

Thí dụ:  Ba` ha`ng thi.t heo ca.o lo^ng lo+.n  (nếu không có dấu th́ người đọc phải đoán ṃ ...)

2. Những dấu nằm trên đầu nguyên-âm phải được gơ kế ngay bên phải của nguyên âm đó.

Thí dụ: Nhất-Dương Chỉ      --> Nha^’t  Du+o+ng Chi?

            Chuẩn-tướng Quế   --> Chua^?n-tu+o+’ng Que^’

 

Ưu và khuyết điểm:

Ngoài khuyết-điểm là phải dùng hai ngón tay và dấu nằm cùng hàng với chữ, người đoc sẽ dần dần quen đi.  Nhưng nếu nguời nhận có WebEye th́ không thành vấn-đề.

Trong thời gian đầu, có thể v́ chưa quen, quư vị sẽ gặp vài khó khăn khi tập-luyện vơ-công NHỊ-DƯƠNG-CHỈ, nhưng sau vài lần, qúy vị sẽ thấy thoải-mái và dễ dàng hơn.

 

Môn Nhị-Dương-Chỉ có những lợi-điểm sau:

- Không phải download và install những softwares phức tạp và đôi khi tốn tiền.

- Không tốn chỗ (Memories, space) trong PC.

- Người đọc e-mail sẽ không phải đoán ṃ và hiểu lầm. 

- Một điểm lợi quan-trọng khác là người đọc không cần phải có nhu-liệu đặc biệt cũng có thể đọc. 

- Ngoài ra những người đọc có WebEye th́ chỉ cần OPEN là đọc được thoải-mái, tưởng như đang đọc môn Nhất-Dương chỉ vậy.

 

Thân chúc qúy vị thành-thục môn vơ-công NHỊ-DƯƠNG CHỈ này...

Nếu có thêm thắc-mắc, xin tùy-tiện hỏi, CG sẽ sẵn sàng giải-dáp trong khả-năng để cùng học hỏi lẫn nhau ...

 

Dalat

(Cái-Bang Trưởng-lăo Tây-Bắc)