Make your own free website on Tripod.com

Ngậm Ngi

Cy l đổi thay theo năm thng
Tnh mnh chẳng đổi với thng năm
Thời gian thắm thot ta chung sống
Qu bốn mươi năm của cuộc tnh
Thăng trầm khổ sướng ta chung bước
Vai st cnh vai thot khổ nn
Con trẻ thng năm nay thnh đạt
Cn lại đi mnh tc điểm hoa
Nhưng tưởng đường đi nay trơn lng
Để mnh tận hưởng lại tnh thơ
No hay Trời cao chưa bung thả
Khiến cho ng bệnh qu ngặt ngho
i thi nghiệp quả sao cn mi
Trả biết bao giờ mới hết đy
Chấp tay con nguyện Chư Phật tổ
Ra tay cứu độ thot phen nầy
Nghiệp căn xin nhẹ nhng đi cht
Cho con đủ sức trả nghiệp trần
Đ đnh trần ai mang khổ nghiệp
Nhưng con cũng trải lắm qu rồi
V dầu nghiệp bo con cn nặng
Cũng xin thương xa bỏ nghiệp nầy
Độ con tật bịnh sớm tiu tan
Trở lại bnh an của thuở no.

TN Sep/2000

Sorry, your browser doesn't support Java ; Msg in no java browsers