Make your own free website on Tripod.com

MU O HOA RỪNG

Cc anh mặc o hoa rừng 
Mu xanh cy l sậm mu da anh 
o anh lẩn với rừng xanh 
Thủy Qun Lục Chiến anh hng Việt Nam 
Hin ngang cất bước khắp miền 
Giữ yn non nước, an ha cho dn 
Lng dũng cảm, ch hng anh 
Giặc nghe nể sợ oai danh lẫy lừng 
Non sng gấm vc Việt Nam 
Cc anh gp sức điểm t nước nh 
Ngờ đu vận nước tận cng 
Anh hng lại phải bung tay đầu hng 
Cc anh uất ức nghẹn ngo 
Sng anh đu nổ, sao rằng l thua 
i thi qun lịnh thi hnh 
R hng bung sng, đọa đy từ đy 
Lng dn ta thn mọi nơi 
Tội anh chiến sĩ đọa đy Bắc phương 
Trời cao xin chứng cho lng 
Giải nguy cứu nạn cho người hng anh 
Mun đời ghi nhớ cng anh 
Cng ơn tất cả, anh hng v danh. 


Tuyết Nga (ghi ơn cc chiến sĩ TQLC/Việt Nam)