Make your own free website on Tripod.com

Mục Lục

 

Ðiều chỉnh IE và Netscape Browsers

Ðiều chỉnh E-mail

Ðiều chỉnh VPSKeys software

Ðiều chỉnh WinVNKey software

Sử dụng VietUni software

 

Gõ chữ Việt trong Yahoo Mail

Gõ chữ Việt trong Hotmail

Gõ chữ Việt trong MS-Word

 

Hoán chuyển các dạng chữ VIQR, VNI, VISCII… sang Unicode

 

Thắc mắc (FAQ)