Make your own free website on Tripod.com

Họp Mặt Thân-Hữu TQLC Bắc Cali

 

Sau 27 năm bỏ Nước ra đi, lần đầu tiên Gia-Đ́nh TQLC Bắc Cali vừa tổ-chức một cuộc họp mặt thân-hữu tại tư-gia Niên-trưởng Đại-tá Ngô-văn-Định ở Thành-phố San Jose, miền Bắc Tiểu-Bang California Hoa-Kỳ vào hồi 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 Tháng 11 năm 2002.

 

Tham-dự cuộc họp mặt, ngoài Đại-Tá Ngô-văn-Định nguyên Lũ-Đoàn Trưởng Lữ-Đoàn 468 / TQLC chủ nhà và Phu-Nhân, chúng tôi c̣n nhận thấy sụ hiện-diện của Đại-Tá Tôn-thất-Soạn Tỉnh-Trưởng Hậu-Nghĩa, nguyên Lữ-Đoàn Trưởng Lữ-Đoàn 258 TQLC, người Hùng của chiến-trường ngoại-biên Kampuchia năm 1970 đến từ Tiểu Bang Iowa,  Đại-Tá Nguyễn-năng-Bảo, nguyên Lữ-Đoàn Trưởng LĐ/258 TQLC đến từ miền Nam Cali, Trung-Tá Phạm-Nhă nguyên Tiểu-Đoàn Trưởng TĐ/ Tổng Hành-Dinh đến từ miền Nam Cali, Trung-tá Lê-Bá-B́nh Tiểu-Đoàn Trưởng Tiểu-Đoàn 6 Thần-Ưng TQLC, Thiếu-Tá Đinh-xuân-Lăm Tiểu-Đoàn Trưởng Tiểu-Đoàn 16/TQLC và Phu-Nhân, Thiếu-Tá Lê-văn-Cưu nguyên Trung-Tâm Trưởng Trung-Tâm Hành-Quân Sư-Đoan TQLC, Thiếu-Tá Trần-Kim-Hoàng Pḥng 2 Sư-Đoàn TQLC, Thiếu-Tá Lâm-tài-Thạnh Tiểu-Đoàn Trưởng TĐ/9 Mănh-Hổ và Phu-Nhân, cùng đông-đảo Anh Em TQLC tại miền Bắc Cali. Đặc-biệt có sự tham-dự bất ngờ của Trung-Tá Nguyễn-minh-Châu Quận-Trưởng Đức-Ḥa, Tỉnh Hậu-Nghĩa và Phu-Nhân. Trung-Tá Nguyễn-minh-Châu  nguyên Tiểu-Đoàn Phó TĐ/3 TQLC mặc dù điều-kiện sức-khỏe rất yếu do những lần thương-trận và tù-đầy cộng-sản trước đây, sau này lại bị tai-biến mạch máu năo . Nhưng ông vẫn cố-gắng đến với Anh Em bằng chiếc xe lăn vô cùng cảm-động!  Riêng trường hợp của Đại-Tá Phạm-văn-Chung Tỉnh-Trưởng Quảng-Nam, nguyên  Tham-Muu Trưởng Hành-Quân Sư-Đoàn TQLC, đương-kim Tổng-Hội Trưởng TQLC Việt-Nam tại Hoa-Kỳ và Đại-Tá Cổ-tấn Tinh-Châu Tham-Mưu Trưởng Biệt-Khu Thủ-Đô, nguyên Tiểu-Đoàn Trưởng TĐ/2 Trâu-Điên, hiện đang cư-ngụ tai Nam Cali, rất tiếc v́ lư-do sức khỏe vào giờ phút cuối nên cả hai vị không thể cùng các Niên-Trưởng đến San Jose tham-dự họp mặt cùng Anh Em như đă dự tính  trước được.

 

Cuộc hội ngộ đă diễn ra trong bầu không khí hết sức ấm cúng, cởi mở và thân mật với phần ăn dă chiến do Đại Tá Ngô-văn-Định khoản đăi và gia đ́nh Hội Trưởng TQLC Bắc Cali thực hiện. Tất cả mọi người như đều quên đi cái Tử-số mà chỉ biết ḿnh đang cùng một Mẫ-số chung TQLC. Các Niên Trưởng đă cùng nhau ôn lại những kỷ-niệm khó quên qua những trận đánh hào-hùng để đời của Trâu-Điên năm nào mà thắng-lợi đă làm rạng danh Quân-Sử của QLVNCH. Trận Đầm-Dơi Cà-Mau ngày 10 Tháng 9 năm 1963 khi Tiểu Đoàn 2 Trâu-Điên đă đánh tan 2 Tiểu Đoàn U-Minh và Cửu-Long sừng-sỏ của quân cộng-sản xâm-lược; kết-qủa là Đại Úy Nguyễn-văn-Hay (tự Hay Chùa) ĐĐT/ĐĐ2 và 3 vị Trung Uư Đại-Đội Trưởng Phạm-Nhă, Nguyễn-năng-Bảo và Ngô-văn-Định đều được Tổng-Thống VNCH Ngô-đ́nh-Diệm ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo-Quốc-Huân-Chương kèm Anh Dũng Bội-Tinh với Nhành Dương Liễu.

 

Sau đó đến trận Phụng-Dư B́nh-Định ngày 8 tháng 4 năm 1965, Tiểu Đoàn 2 Trâu-Điên  đánh tan Trung-Đoàn sao-vàng của địch và cũng 4 vị Đại-Uư Đại-Đội Trưởng của Tiểu-Đoàn này lại được ân-thưởng Đệ-Tứ Đẳng Bảo-Quốc Huân-Chương kèm Anh Dũng Bội-Tinh với Nhành Dương Liễu. Riêng trường hợp của hai Niên-Trưởng Ngô-văn-Định và Nguyễn-năng-Bảo, cả hai Ông đều được Tổng-Thống VNCH Nguyễn-văn-Thiệu ân-thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo-Quốc Huân-Chương khi cả hai đều là Đại-Tá Lữ-Đoàn Trưởng TQLC sau trận đại thắng Cổ-Thành và Thị-Xă Quảng-Trị ngày 16 Tháng 9 năm 1972.

 

Một chiến-thắng vang dội của Tiểu-Đoàn 5 Hắc-Long TQLC VN tại chiến-trường Rạch Ruộng Định-Tường vào năm 1967 khi Tiểu-Đoàn được tăng-phái cho Sư-Đoàn 9 Bộ- Binh Hoa-Kỳ. Tiểu-Đoàn 5 Hắc-Long TQLC VN đă đánh tan Tiểu-Đoàn 502 cộng-sản Bắc-Việt, hạ sát 266 tên tại chỗ và tịch-thu rất nhiều vũ-khí đủ loại. Sau chiến thắng này, Thiếu-Tá Tiểu-Đoàn Trưởng Phạm-Nhă đă được ân-thưởng Huy-Chương cao-qúy của Quân-Lực Hoa-Kỳ là Silver Star. Do chiến-thắng oai-hùng của TQLC Việt-Nam mà Đại-Tá David Lữ-Đoàn Trưởng 47 của Sư-Đoàn 9 Bộ-Binh Hoa Kỳ được vinh-thăng cấp Tướng một sao và Đại-Tá chỉ-huy Lực Lượng Đặc-Nhiệm Sông Ng̣i Riverine Hoa-Kỳ cũng được vinh-thăng Phó Đề-Đốc. Điều phải nói lên đây là trong tất cả các phiên-họp hỗn-hợp Mỹ-Việt tại BCH Lữ-Đoàn 47 Hoa Kỳ này, Tuớng David và Bộ Tham-Mưu của Ông đều đứng dậy nghiêm-chỉnh chào tay vị Tiểu-Đoàn Trưởng TQLC anh-hùng của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Sau khi việt-cộng cưỡng-chiếm Miền Nam Tự-Do, Trung-Tá Pham-Nhă đă trốn tránh nạn tù cải-tạo và Ông đă vượt biên đến Trại tỵ-nạn Palawan Phi-Luật-Tân vào năm 1990. Thật là trớ-trêu và éo-le khó-hiểu, mặc dù là một cấp chỉ-huy tác-chiến nổi tiếng của Quân-Luc Việt-Nam Cộng-Ḥa với 3 Huy-chương cao-cấp do Quân-Lực Hoa-Kỳ trân-trọng ân-thưởng ( 2 Huy-Chương Silver Star và 1 Bronze Star ) Trung-Tá Phạm-Nhă vẫn bị thanh-lọc từ-chối không được nhận vào Mỹ nhiều lần với lư do là Ông ta đă không đi “ hoc tap cai tao “ ǵ cả!!!

 

Một dữ-kiện tuy đă 30 năm qua nhưng giờ phút này vẫn c̣n nóng bỏng v́ hoàn toàn chưa được tiết-lộ…th́ trong buổi họp mặt này, Thiếu-Tá Lê-văn-Cưu nguyên Trung-Tâm Truong Hành-Quân Sư Đoàn TQLC đă bật mí cho mọi người được biết. Khi cuộc phản-công tái-chiếm Cổ-thành Quảng-Trị bước vào giai-đoạn quyết-liệt cuối cùng th́ Thiếu-Tá Cưu đă được Thiếu-Tá Lượm Trưởng Ban 3 Lữ-Đoàn 258 TQLC báo riêng cho biết và yêu cầu Ông nên giữ kín:  Sĩ Quan Cố-Vấn Lữ-Đoàn cho biết hiện đang có một phi tuần phản-lực mang 8 trái Mart bombs đang bao vùng trên ṿm trời Quảng-Trị và viên Cố-Vấn nay muốn hỏi xin ư kiến Lữ-Đoàn Trưởng Lữ-Đoàn 258 TQLC là có muốn đánh vào mục-tiêu nào không v́ nếu không phi-công bắt buộc sẽ ném bom xuống biển chứ không thể mang về hàng không mẫu-ham đưọc. Thật đúng là dịp may bằng vàng và cơ-hội sẽ mất đi nếu chậm trễ ! Thế là Đại-Tá Ngô-văn-Định đă đơn phương quyết-định nhanh gọn cho thả 8 trái bom tinh-khôn lên bờ Cổ-Thành Quảng-Trị mà không thông qua y-kiến của Tư-Lệnh Sư-Đoàn. Sức công phá chính-xác của bom tinh-khôn đă xuyên thủng bờ thành dầy 5 mét tạo điều-kiện cho các chiến-sĩ Cọp-Biển lọt được vào Cổ-Thành lập đầu cầu và đánh bật quân tử-thủ cộng-sản Bắc-Việt tạo thắng-lợi vẻ-vang sau này. Thiếu-Tá Trung-Tâm Trưởng Hành-Quân Sư-Đoàn TQLC lúc bấy giờ đă hết lời cảm-phục và ca-ngợi khả năng quyết-định chiến-trường nhanh lẹ của Đại-Tá Ngô-văn-Định, vị Lữ-Đoàn Trưởng thâm-niên, giầu kinh-nghiệm chiến-trường của Binh-Chủng TQLC Việt-Nam.

 

Lại một câu chuyện nho nhỏ khó quên nữa là vào đêm trước ngày kỷ-niệm thành-lập cái gọi là quân-đội nhân-dân của bọn cộng-sản xâm-lược 22 Tháng 12 năm 1972.  Đơn-vị đặc-công Q 126 đă bất ngờ vượt sông Thạch-Hăn chảy ngang Thị-Xă Quảng-Trị để tấn-công chớp-nhoáng vào vị-trí pḥng-thủ của Đại-Đội 1, Tiểu-Đoàn 2 Trâu-Điên TQLC. Mọi mũi tấn-công của địch đă bị các chàng  Nghé-Điên nhanh chóng bẻ gẫy, đập tan và diệt gọn. Thế nhưng sau khi được Đại-Tá Nguyễn-thế-Lương Lữ-Đoàn Trưởng Lữ-Đoàn 369 TQLC báo tin chiến-thắng về Bộ Tư-Lệnh Sư-Đoàn, Tướng Tư-Lệnh Sư-Đoàn không tin đơn-vị địch là đặc-công.  Ông đă ra lệnh đưa máy bay trực-thăng từ Bộ Tư-Lệnh Sư-Đoàn tại Hương-Điền, Thừa-Thiên bay tói tận Bộ Chỉ-Huy Lữ-Đoàn 369 tại Hải-Lăng Quảng-Trị  để đón nhận xác chết đặc-công từ xe jeep tải-thương của Đại-Đội Quân-Y 369 đến nhận tại Bộ Chi-Huy Tiểu-Đoàn 2 Trâu-Điên đóng tại Thị-Xă Quảng-Trị. Đại-Đội Trưởng Đại-Đội 1 Trâu-Điên cho biết đánh giặc cả đêm không mệt mà  trả lời phỏng vấn liên tục của các Đại-Bàng cùng lo tuyển lựa mấy cái xác " chuột quư " của bác và đảng kèm AK bá gấp, bánh tét Beta, lựu đạn chày, quân-trang quân-dụng dành cho Đặc-Công để  đem đi show sao thấy mệt quá! Cuối cùng  Đai-Bàng Lạng-Sơn đă phải hết ư kiến v́  Ông chưa hề thấy chuyện Đặc-Công việt-cộng bị  Cọp-Biển đánh tan bao giờ!

 

Những mẩu chuyện ngộ-nghĩnh về các Ông Cố-Vấn TQLC Hoa-Kỳ như của Thiếu-Tá Walter E. Boomer Cố-Vấn Lữ-Đoàn 147 cho Đại-Tá Nguyễn-năng-Bảo tại Mai-Lộc, Quảng-Trị vào những ngày cuối Tháng 3 năm 1972, cảa Đại-Uư  Ray Smith Cố-Vấn Tieu-Đoàn 2 Trâu-Điên cho Trung-Tá Nguyễn-xuân-Phúc tại phong-tuyến Mỹ-Chánh Quảng-Trị những ngày đầu Tháng 5 năm 1972, viên Cố-Vấn biết hát thuộc ḷng bài Quốc-Ca Việt-Nam và nhạc phẩm Diễm-Xưa của Trịnh-công-Sơn, của Đại-Uư Larry Livingston Cố-Vấn Tiểu-Đoàn 2 Trâu-Điên cho Thiếu-Tá Trần-văn-Hợp tại Cổ-Thành và Thị-Xă Quảng-Trị vào giai-đoạn 3 phản-kích cuối cùng. Bây giờ th́ cả 3 vị Cố-Vấn TQLC đó đă trở thành Tướng-Lănh của Quân-Chủng TQLC Hoa-Kỳ trong đó Trung -Tướng Boomer đă từng chỉ-huy 2 Sư-Đoàn TQLC trong cuộc chiến Desert Storm (Băo-tố sa-mạc đánh vào Iraq  cách nay 10 năm.)

 

Điều cần ghi-nhận trong cuộc họp mặt đặc-biệt của Gia-Đ́nh Mũ Xanh Bắc Cali là tất cả quư Niên-Trưởng và Chiến-Hữu Cọp-Biển đều thông-qua đề-nghị tái-bản cuốn Chiến-Sử Thủy-Quân Lục-Chiến với phần bổ-túc thêm các bài viết đặc-sắc tuyển-lựa từ các cuốn Đặc-San Sóng-Thần trong các năm qua. Quyết-định này sẽ được đệ-tŕnh lên Tổng-Hội TQLC tại Miền Nam Cali và nếu được chấp-thuận th́ Tổng-Hội sẽ yêu-cầu Bác-Sĩ Trần-xuân-Dũng nguyên Y-Si Trưởng TQLC là tác-giả và các Cộng-tác viên của Ông thực-hiện vấn-đề này. Tuy-nhiên phần ấn-loát rất cần ở sự đóng góp của các Hội TQLC và các chiến-hữu tại các Địa-phương cùng sự hỗ-trợ tài-chánh của các Mạnh-Thường-Quân  Cọp-Biển.

 

Buổi họp mặt thân-hữu của Hội Thuỷ-Quân Lục-Chiến Miền Bắc Cali với quư vị Niên-Trưởng từ xa đến, đă diễn ra hết sức tương-kính, thân-mật và vô-cùng cảm-động trong suốt 5 tiếng đồng hồ và đă kết-thúc vào lúc 10 giờ tối trong ngày đáng nhớ Chúa Nhật 24 Tháng 11 năm 2002 tại Thành Phố San Jose, Miền Bắc Tiểu-Bang Cali Hoa-Kỳ.

 

Anh Em Cọp-Biển đă trân-trọng kính-chúc sức khoẻ đến Quư Niên-Trưởng và lưu-luyến chia tay tạm-biệt ra về cùng hẹn ngày tái-ngộ.  Niềm mong mỏi chân-t́nh của mọi người là buổi họp mặt lần tới sẽ được sự tích-cực tham-dự của Quư Vị Niên-Trưởng như Đại-Bàng Tango, Đại-Bàng Can-Trường, Đại-Bàng Đalạt, Đại-Bàng Cam-Ranh, Đại-Bàng Tiền-Giang… và Anh Em Cọp-Biển khắp nơi nhiều hơn nữa !

 

San Jose, ngày 25 tháng 11 năm 2002

Trần Văn Loan (Mũ Xanh 117 Trâu-Điên)

 

H́nh ảnh

 

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).