Make your own free website on Tripod.com

Cnh Hoa Trước Gi

Mưa Thu lạnh gi cy trơ l
Gi Thu đưa đẩy l cy cnh
Hin vắng mưa phn rơi lc đc
Bng hồng nở muộn gi đong đưa
Đong đưa bng ng theo chu gi
Gi chẳng tha, thm thổi từng cơn
Lm hoa rụng cuốn theo chiều gi
Bng r rời lng cũng xuyến xao
Lun hồi vũ trụ đu trnh khỏi
Kiếp hoa chẳng khc một kiếp người

TN- Ma Thu 1997