Make your own free website on Tripod.com

Hoán chuyển các dạng chữ VIQR, VNI, VISCII… sang Unicode

 

Ðôi lúc quý vị nhận Email, Word… bằng tiếng Việt dưới dạng mã khác nhau mà quý vị không có software để đọc. VIETUNI là software giúp quý vị đổi sang Unicode hay những dạng mã khác quý vị muốn.  Ngoài ra, nhập liệu này còn giúp quý vị đánh chữ Việt dưới dạng mã Unicode và cò thể copy đến bất cứ tài liệu nào. Tất cả điều miễn phí.

 

Ví dụ: Quý vị nhận được Email dưới dạng mã VIQR

 

 

Quý vị có thể đoán và đọc được với một đoạn ngắn, nhưng nếu hơi dài rất khó cho quý vị. Sau đây là cách đổi sang Unicode:

 

·        Highlight đoạn văn xong dùng Ctrl C cùng lúc hoặc bấm (click) Edit è Copy từ menu .

 

 

·        Bấm (click) vào địa chỉ:  http://www.avys.de/js/src/vietuni.java.html quý vị sẽ thấy như sau:

 

 

·        Bấm (click) vào đầu tay trái trang (top left of page) và dùng Ctrl V cùng lúc hoặc bấm (click) Edit è Paste từ menu.

 

 

·        Bấm (click) Nhận dạng mã để coi những chữ trên được dùng dạng mã nào.

 

 

·        Bấm (click) vào OK button, VietUni sẽ phân tích và nhận dạng mã giúp quý vị. Bảng mã sau đó được nhập liệu trực tiếp bổ xung vào phần Mã đang dùng.

 

 

·        Quý vị chỉ cần bấm (click) vào phần Ðổi sang button. Tất cả những văn bản sẽ được đổi sang dạng mã quý vị mong muốn.

 

Lưu ý: Nếu quý vị biết dạng mã của Email hay Word…quý vị không cần phải làm những phần trên. Chỉ chọn (select) vào Kiểu quý vị biết và bầm vào Ðổi sang button.

 

 

Quý vị có thể Copy và Past văn bản này đến Email hoặc Word…