Make your own free website on Tripod.com

Ðiều Chỉnh WinVNKey

 

1.      Click vào WinVNKey icon từ Desktop hoặc từ Toolbar icon.

Phần này chỉ làm một lần. Vào lại phần này nếu quý vị muốn thay đổi cách điều chỉnh.

 

Desktop

Toolbar

 

2.      Trong phần Keyboard Settings, chọn:

·        Charset:                Unicode

·        Delivery Style:      Automatic

·        Typing Method:    chọn kiểu đánh quý vị thường dùng, như VNI hoặc VIQR

·        Keyboard Mode:   AutoCombine(Viet)

 

 

3.      Click OK. Quý vị bắt đầu gõ chữ Việt.

 

Ghi chú: Muốn tìm hiểu thêm về WinVNKey, click vào dấu tên đi xuống nơi có chữ Run…và click HELP.