Make your own free website on Tripod.com

Ðiều Chỉnh (setting) Browser

 

Ðể đọc được tiếng Việt trên web site, quý vị cần phải có IE 5.5 và Netscape Navigator 6.0 trở lên. Muốn tìm version của Browser, Click vào Help à About…

 

Sau đây là địa chỉ của

 

Và đây là phần điều chỉnh Browser (chỉ làm một lần):

 

Microsoft Internet Explorer (IE) Browser

 

 

 

Netscape Browser

 

·        Click View à Character Coding à Western (ISO-8859-1)Auto-Detect Off  hoặc

·        View à Character Coding à Western (Windows -1252)Auto-Detect Off  hoặc

·        Right-mouse click à Character Coding à Western (ISO-8859-1) và Auto-Detect Off

: