Make your own free website on Tripod.com

Cách Thức Làm Web Site

 

LTS:

Thật ra tôi cũng là dân mới vô nghề, đang tập tành làm Web cho vui nhà vui cửa. Với sự sưu tập từ sách vở, tài liệu trên Internet cũng như nhờ sự chỉ dạy của những vị đàn anh đầy kinh nghiệm. Tôi mạo muội xin phép ghi lại những kinh nghiệm và sự hiểu biết mà tôi đã đi qua đến quý vị. Tôi hy vọng tài liệu này sẽ giúp quý vị trong giai đoạn đầu sơ đẳng. Và từ đó, quý vị có thể dùng bàn đạp này để tiến mạnh, tiến nhanh với nhiều kỹ thuật mới lạ mà quý vị thường thấy trên Internet.  Tôi cũng xin nhắn mạnh đến quý vị có gia đình, vợ trẻ và còn đang sung sức, đừng bao giờ ôm computer cả ngày lẩn đêm mà bỏ nhiệm vụ người lính phục vụ BX. Quý vị sẽ bị cạo dài dài cho xem!

Tôi kính xin cám ơn NT Web Master Hà-Nội, ngài đã hướng dẫn, giúp đỡ và khuyến khích tôi đi vào con đường phiêu lưu này. Nếu không có ngài cho tôi thấy những điều lạ, cái hay của web, thì những dòng chữ này sẽ không bao giờ đến mắt quý vị. 

Cũng xin lập lại, đây là tài liệu căn bản với sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì thiếu sót, kính mong quý vị thông cảm. Tôi cũng rất mong sự chỉ bảo, ý kiến…của quý vị Web Masters và quý vị.

 

 Lê Văn Thành

 

Giới Thiệu

Trước khi làm Web Site quý vị nên vào thư viện mượn một số sách như:

·        Web design

·        HTML

·        MS-FrontPage

Những sách trên sẽ giúp quý vị hiểu biết phần cần thiết khi design một web site như thế nào. Ðồng thời, HTML(Hypertext Markup Language) là language chính dùng trong WWW (World Wide Web) mà đa số các Web masters dùng cho ngày nay! HTML rất dễ dùng nếu quý vị thấu hiểu những TAGs trong trường hợp quý vị muốn vào HTML source để sửa đổi. Một khi quý vị thành thạo về HTML, quý vị có thể dùng Script, Java Script, VB Script… lộng vào Web page của quý vị với những kỹ thuật mới lạ.

 

Quý vị cần có những phần như sau:

·        VPSKeys, WinVNKey… (nếu gõ bằng tiếng Việt)

·        MS-Word, MS-FrontPage (đã có trong Office 2K or XP pro) hoặc những tools khác

·        Account với ISP (Internet Service Provider) cũng còn gọi là Web Hosting, hoặc Web Server.

·        Pictures, backgrounds (optional), xin click vào địa chỉ http://www.mediabuilder.com/weif1.html hoặc http://desktoppublishing.com/anigifsa_h.html để download backgrounds, pictures…

 

Design

Ðây là phần rất quan trọng khi quý vị muốn build một web site. Quý vị dùng giấy, bút làm một flowchart tổng quát rồi từ đó quý vị đi thêm vào phần chi tiết. Ví dụ:

 

 

Giống như xây một ngôi nhà mới cần phải có họa đồ (design), dụng cụ xây nhà…(pictures và backgrounds). Trong nhà (index) được chia ra các phòng (sub index như tai lieu, truyen, links…), mỗi phòng được chưng bày nhiều thứ khác nhau (detail như tai lieu-1…,truyen-1…,link-1…). Một khi phần design, layout… đã được thiết kế, quý vị cứ theo đó làm. Xin click vào www.builder.com để tìm hiểu thêm về cách design as well as Web technology.

 

Lưu ý:  Một web site cần phải có một home page chính thường được gọi: index.htm. Server sẽ tìm home page index.htm mỗi khi quý vị, hoặc người nào đó vào web site của quý vị.

 

Rất có nhiều tools để làm một web page, quý vị có thể vào www.cnet.com để download free software(s) hoặc những web sites khác nếu quý vị biết!

 

Trong phần tài liệu này, tôi muốn đề cập đến 2 tools trong Microsoft Office 98, 2000 hoặc XP.

 

1.     MS-Word - Ða số chúng ta dùng hằng ngày để gõ tài liệu, văn thư…và rất hiểu rõ về cách sử dụng loại tool này.

Advantages:

-         Rất dễ dùng, hầu như chúng ta điều biết cách sử dụng.

-         Size của picture rất nhỏ

-         View được picture khi dùng Insert hoặc Background option.

-         Không cần hiểu biết nhiều về HTML, MS-Word sẽ làm tất cả!

     Disadvantages:

-         HTML rất phức tạp.

-         Size của HTML qúa lớn.

-         Rất khó hiểu cho quý vị mới bắt đầu khi muốn thay đổi và tìm hiểu về HTML source code.

-         Extra picture nếu quý vị re-size picture.

-         Không thể View web page.

 

2. MS-FrontPage – Ðã được loaded vào máy của quý vị nếu quý vị dùng MS-Office Pro 2000 hoặc XP.

    Advantages:

-    Rất dễ dùng, toolbars và cách thức gõ chữ giống như MS-Word.

-    Rất dễ thay đổi và tìm hiểu về HTML source code.

-    Size của HTML rất nhỏ.

-    View được web page.

    Disadvantages:

-    Rất bỡ ngỡ cho quý vị mới làm web page, nhưng sau thực hành một web page. Tôi bảo đảm quý vị sẽ thích dùng tool này.

          -    Không view được picture khi dùng Insert hoặc Background option.