Make your own free website on Tripod.com

Sách Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Kính giới thiệu đến quư vị một tác phẩm viết cho lính và cho những người yêu lính: "Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa" do Phạm Phong Dinh biên soạn. Sách dày 600 trang, được chia làm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Lược sử thành lập QLVNCH và lịch sử Lá Cờ Việt Nam.
- Phần thứ hai: Chiến sử của các Quân Binh Chủng QLVNCH; Từ Sư Đoàn 1 đến 25 BB, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Thiết Giáp, Hài Quân, Không Quân, Nữ Quân Nhân, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân...
- Phần thứ ba: Chuyện những anh hùng nước Nam; Tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai ...
- Phần thứ tư: Nói về trường Thiếu Sinh Quân và Thương Phế Binh QLVNCH.

Giá sách: Ở Canada: 30 đô la Canada. Hoa Kỳ: 25 Mỹ kim. Úc-Âu châu: 25 MK (bao gồm cước phí).

Quư vị muốn order/nhận sách, ở Hoa Kỳ và Canada có thể viết chi phiếu cá nhân (personal check), hay gửi money order cũng được. Các nơi khác ở Âu, Úc châu, xin gửi international money order. Xin đề tên/và gửi về:

Phạm Quốc Thoại
914 Ashburn St.
Winnipeg, MB., R3G-3C9
Canada.
Phone 204-775-8914
Email:
kpham@mts.net