Make your own free website on Tripod.com

Cọp Biển Đa Tài

Tháng Tư tàn theo vận nước
Áo Hoa rừng trút bỏ từ đây
Buông súng, tan hàng, bắt buộc
Lưu vong xa xứ, cuộc đời đổi thay
Bôn ba cơm áo xứ người
Đổi ngành diện toán, cũng tài như ai
Thật là lính chiến mũ xanh
Chiến trường tung bước, web site tung hoành
Bây giờ vui thú điền viên
Nhờ ngành điện toán, anh em tâm t́nh.

Tuyết-Nga 2002

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).