Make your own free website on Tripod.com

Cố Đ Huế

Đ ai vắng khch đợi bn sng
Hương Giang xui chảy lững-lơ dng
Thin Mụ cha xưa, cy xanh biếc
Phượng vĩ đỏ mu, cảnh đẹp thơ.

Tuyết-Nga