Make your own free website on Tripod.com

Cho những ai cn Mẹ

Hằng năm lễ Mẹ đến rồi
Lng vui hớn hở mẹ ti vẫn cn
Mẹ ti tc đ bạc mu
Tuổi chiều xế bng vẫn cn u lo
Mẹ lo đủ thứ mọi điều
D l khng phải những điều mẹ lo
Tnh mẹ cho qu bao la
Như lng biển cả nước nguồn trn non
Tnh mẹ cho qu dịu m
Chẳng suy chẳng nghĩ chẳng mong bo đền
Tnh thương qu ngọt qu thơm
Sẳn sng trao tặng chứ khng e-d
Mẹ l tất cả trn đời
Khng lời no ni hết tnh Mẹ con
Mẹ cn th lại coi thường
Đến khi mẹ mất khc thương suốt đời.

Tuyết-Nga 5/2003