Make your own free website on Tripod.com

Chiến-sĩ V-Danh

 

Mờ trong bng chiều

Một đon qun thấp thong

Ni cy rừng

Lắng tiếng nghe hnh dng

Của người Anh-hng

Lạnh lng theo trống dồn

Trn khu đồi hoang 

Im trong chiều bung

Ra bin khu trong một chiều sương m u

m thầm chen khi m

Bao oan khin đang về đy với gi h

L hồn người Nam nhớ th

Khi ra đi đ quyết ch nui căm hờn

Mun lời thing cn vang

Hồn quật cường cn mang đến pht chiến thắng

Sầu hận đời lắp tan

Gươm anh-linh đ bao lần vy mu

Cn xc xy thnh, thời gian luống v tnh

Rừng trầm phai sắc

Thấp thong tn canh

Hỡi người chiến sĩ v-danh.

   

Huế 1946

 

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).