Make your own free website on Tripod.com

Cách Dùng VietUni Software

 

1.      Click vào địa chỉ sau: http://www.avys.de/js/src/vietuni.java.html quý vị sẽ thấy một screen như sau xuất hiện:

 

 

2.      Chọn kiểu chữ quý vị muốn gõ và trong phần Mã đang dùng: chọn UNICODE.

3.      Quý vị bắt đầu đánh chữ Việt. Khi xong, quý vị có thể copy tài liệu vào Email hoặc MS-Word…

 

 

4.      Sau đây là phần chú giải về VietUni:

Chú giải: