Make your own free website on Tripod.com

 

Đ̣ Chiều

Đ̣ ai vắng khách đợi bến sông
Hương Giang xuôi chảy lững-lơ ḍng
Thiên Mụ chùa xưa, cây xanh biếc
Phượng vĩ đỏ màu, cảnh đẹp thơ.

Cầu Nguyện

Thời gian thắm-thoát đi qua
Ba Năm anh đă xe lăn ṿng-ṿng
Tâm tư buồn chán đủ điều
Nhưng anh gắng sức xóa niềm khổ đau
Con xin cúi lạy Di-Đà
Chồng con kiên-nhẫn vượt qua kiếp nàn
Cũng xin cầu lạy Quan-Âm
Chồng con thanh-tịnh trả xong nghiệp nầy
Chồng con cũng lắm gian nan
Nào hay vẫn phải nặng mang nợ trần
Phải chăng kiếp trước vụng tu
Kiếp nầy tai nạn đeo hoài sau lưng
Cũng may con cái tận t́nh
Báo công sinh dưỡng hiếu tṛn Mẹ Cha
Trời cao xin chứng tấm ḷng
Toàn gia cầu lạy cứu cho thoát nàn
Cho đi những bước nhẹ nhàng
Tuổi chiều xế bóng sống đời thảnh-thơi

Tuyết-Nga