Make your own free website on Tripod.com

 

DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN

CQN_TQLCVN

 

 

Nếu không có Yahoo ID quư vị sẽ không vào web CQN_TQLCVN

để đọc và set-up được.

Địa chỉ: http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/

 

 

Cách thức gia nhập vào DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN – CQN_TQLCVN

 

·        Tôi đă có Yahoo email ID: (ví dụ kbc3331@yahoo.com) và muốn gia nhập vào diễn đàn:

 1. Bấm (click) vào http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/ hay đánh  http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/  trong phần Address và press Enter

 1. Bấm (click) vào Join This Group!

 1. Sau khi quư vị bấm vào Join This Group, quư vị sẽ thấy screen như sau:

 1. Bấm (click) vào Join button.
 2. Quư vị sẽ thấy screen như sau:

 1. Chờ vài phút, quư vị sẽ nhận được email message từ Modrator xác nhận quư vị là member của Diễn Đàn Sống Thần.

 

·        Tôi không có Yahoo email ID, nhưng có email ID khác: (ví dụ tqlc03@hotmail.com (có thể là aol.com, juno.com, cox.net, v…v ...)                     

1.      Ghi ra giấy tên yahoo ID và password mà quư vị muốn chọn

                        (ví dụ: ID: tqlc03 với Password: soibien). (Tùy quyền)

2.      Bấm (click) vào http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/ hay đánh  http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/  trong phần Address và press Enter

3.      Bấm (click) vào Join This Group!

4.      Quư vị thấy xuất hiện screen như sau:

5.      Bấm vào Sign up now. Quư vị thấy xuất hiện screen như sau:

6.      Quư vị điền vào: (Tùy quyền)

§         Yahoo ID: tqlc03

§         Password: soibien

§         Re-type Password: soibien

§         Trong phần Alternate Email: tqlc03@hotmail.com

§         Điền vào những phần khác nếu cần thiết. Nhớ đánh vào phần Enter the word as it is shown in the box below với chữ đă cho.

§         Xong rồi th́ bấm vào “Submit This Form”

Note: Nếu quư vị ghi thiếu, Yahoo sẽ đ̣i ghi lại.

7.      Sau khi OK, rời Yahoo để trở về mailbox của tqlc03@hotmail.com. Chờ vài phút, quư vị sẽ nhận được message(s) từ Yahoo Member Service xác nhận như:

§         Yahoo! Email Verification

§         Registration Confirmed – Yahoo!

§         Click here to activate your new Account.

§         This enables your Yahoo ID for advanced features like posting on Yahoo Message

8.      Nếu quư vị thấy email message Registration Confirmed – Yahoo!

§         Bấm vào message Registration Confirmed – Yahoo! Và quư vị sẽ thấy xuất hiện screen như sau:

§         Bấm vào Click here to Activate your new Account

 

9.      Xong phần Activate your new Yahoo account.

==============================================================

Cách thức vào DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN – CQN_TQLCVN

                

  1. Bấm (click) vào http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/ hay đánh  http://groups.yahoo/group/CQN_TQLCVN/  trong phần Address và press Enter

  1. Bấm vào Sign in to Yahoo!

  1. Enter your Yahoo ID and Password to sign in box

§         Yahoo ID: tqlc03

§         Password: soibien

§         Click vào check mark Remember my ID on this computer

  1. Quư vị đă vào DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN. Quư vị có thể bấm Messages để đọc, Post để gởi mails đi các thành viên khác của DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN.

==============================================================

Cách thức gởi (Post) trên DIỄN ĐÀN SỐNG THẦN – CQN_TQLCVN

 

1.      Click vào www.yahoo.com

2.      Click vào Mail

3.      Điền vào Yahoo ID và Password và press Enter

4.      Bấm vào Compose button

5.      Quư vị sẽ thấy xuất hiện screen như sau:

6.      Đánh CQN_TQLCVN@yahoogroups.com trong phần To:

7.      Đánh hay copy những tin tức, tài liệu, v… v… vào ô trống lớn.

8.      Bấm vào Send button.

9.      Xong, tài liệu, tin tức… của quư vị đă được Post vào Diễn Đàng Sống Thần.

10.