Make your own free website on Tripod.com

Cách Hoán-Chuyển chữ Việt  

Sau khi đọc qua cách dùng Copy và Paste, hy-vọng rằng quư vị và các bạn đă thực-tập cách Copy và Paste, biết thế nào là Highlight rồi. 

Điều này giúp qúy vị dễ hiểu để làm những steps trong việc hoán-chuyển một bài viết dưới bất cứ dạng chữ nào (VietNet, VNI, VIQR, Unicode_HTML, Unicode_UTF8 ....) ra bất cứ dạng chữ Việt có dấu nào mà ḿnh muốn đọc:

1. HIGHLIGHT toàn thể bài viết. 
2. Click vào [ Edit ] (chữ thứ hai nằm trên hàng chữ đầu của Internet Explorer hoặc MS-Word) 
3. Click vào [ Copy ], như vậy là bài của qúy vị đă nằm trong “ Clipboard” rồi. 
4. Click vào Icon của VPSKEYS 4.2-RC2. Sẽ thấy xuất-hiện Bảng Mă của VPSKEYS nhuu sau:5. Click vào Khung [ Hoán-Chuyển ] (nằm thứ hai, trên hàng đầu của h́nh trên) 
6. Khung bên phải chữ “Từ “ nên chọn chữ [ AUTO ] để program sẽ Automatic nhận ra bài viết thuộc bất cứ dạng chữ nào. 
7. Khung bên phải chữ “Sang”, Click vào [ :Unicode ] hoặc bất cứ dạng nào mà bạn muốn (Có vài dạng Unicodes, sẽ bàn đến lợi-ích của từng loại, khi có dịp sau này ...) 
8. Click vào [ Hoán-chuyển Clipboard ], qúy bạn sẽ nghe thấy tiếng máy PC kêu rào rào chừng vài giây, tùy theo bài dài hay ngắn, trong khi hoán-chuyển. 
9. Sau cùng đặt pointer vào khỏang trống nào đó trên MS-Word hoặc E-mail của ḿnh rồi click vào chữ [ Paste ] (Chữ Paste này có thể t́m thấy tại ít ra là 3 nơi : nằm trong chữ Edit trên hàng đầu của MS-Word, RightClick vào Mouse, hoặc Icon để Paste của E-mail.)

Ghi-chú:
1. Nên Print bài này ra để dễ theo dơi từng step. 
2. Rất vui vẻ đón-nhận những thắc mắc của quư vị và các bạn nếu có. 
3. Sau khi thành-thạo, nên truyền-thụ lại cho thân-hữu, và bạn bè để trước “Mua vui, và sau làm việc nghĩa” 
4. Có vài cách để hoán-chuyển ví dụ như xủ-dụng VietUni software ... có vẻ hơi phức-tạp hơn một chút, sẽ bàn tới khi có dịp. 

Nếu c̣n thắc mắc và ư kiến xin hăy liên lạc về địa chỉ  kbc6626a@yahoo.com, chúng tôi sẵn sàng lĩnh ư và cố-gắng giải đáp. 

Cọp-Già (4-2003)