Make your own free website on Tripod.com

Bơ Vơ

 

Trời cao biển cả mênh mong

Từng đàn chim biển bay ṿng lượn quanh

Mang thân mất nước lưu vong

Lạc loài xứ lạ kiếm t́m tự do

Nước ta xứ bé nhỏ nghèo

Nhưng không đâu sánh cho bằng Việt Nam

Trên trời chim biển vẫn bay

Bên bờ sóng biển xạc xào gió đưa

Gẫm thân xa xứ lạc loài

Buồn nhiều vui ít ôi đời ly hương

Gẫm thân chẳng khác chi chim

Bay quanh khắp chốn t́m nơi đất lành

 

TN

Vượt biên năm 1979