Make your own free website on Tripod.com

Biết Ra Sao Ngày Sau...

Bên bờ suối vui cười hớn hở
Mở trang đầu cuộc sống lứa đôi
Buổi ban sơ với nhiều mộng đẹp
Sẽ được ǵ ai biết ngày sau...?